Kinda Oy - Tuotteita

Yhteisömanagerivalmennus

Opi uusi ammatti, valmenna itsesi yhteisömanageriksi Kinda Oy:n yksilövalmennuksena. Yhteisö voi muodostua tuotteen, palvelun, yrityksen, yhdistyksen, hankkeen, tapahtuman tai vapaaehtoistoiminnan ympärille. Päätyötehtävänä on vastata sosiaalisen median yhteisöistä. Yhteisömanagerin yksil


Yksilövalmennus

Tarjolla on yritys- ja järjestöjohdon, yrittäjien sekä asiantuntijoiden yksilöllistä tukea ja valmennusta, kuinka ottaa sosiaalisen median palvelut käyttöön ja avuksi johtamiseen sekä oman asiantuntijuuden näkyväksi tekemiseen. Valmennuksen aikana käydään tarvittavat sosiaalisen median palvelut läpi


Yhteisömanageri

Tarvitaan innostamista, avoimuutta ja uusien toimintatapojen omaksumista sekä kannustamista, jotta uusi yhteisö voi kukoistaa. Yhteisömanageri perustaa verkkotyötilat verkostoitumiselle ja yhteistyölle sekä jakaa tietoa uudesta yhteisöstä sosiaalisessa mediassa. Sen jälkeen hän neuvoo, kouluttaa ja


Etätuki-asiantuntijalta

Saat etätukea viestinnän asiantuntijalta liittyen sosiaaliseen mediaan ja viestintään. Tarjolla on etänä apua ja tukea asiakkaan valitsemalla tavalla sosiaalisen median alustoilla, verkkokokousalustalla tai puhelimitse seuraaviin tilanteisiin: * organisaation viestinnän ja/tai sosiaalisen median


Someluentokoulutus

Sosiaalisen median keskustelevan ja innostavan luentokoulutuksen aikana osallistujat saavat tietoa seuraavista asioista: * henkilökohtaisen ja ammatillisen osaamisen näkyväksi tekeminen, * erilaisten sosiaalisen median palveluiden käyttö, mm. blogit, yhteisöpalvelut, wikit, dokumenttipalvelut, tiedon


  • 1(current)
  • 2