Usein tehdyt kysymykset

1. Mikä tai kuka on CYLEX?

S.C. CYLEX TEHNOLOGIA INFORMATIEI S.N.C harjoittaa Romaniassa tuotemerkillä CYLEX kansainvälisiä online-toimialaluetteloita. Merkinnät ovat ilmaisia ja hakutulokset löytyvät pääasiassa hakukoneitten ensimmäisen kymmenen joukosta.

Muutamien maitten toimialaluettelot tarjoavat myös palauteportaalin, ns. yritys-arvioinnit, esim.: USA, Kanadan, Australian, Unkarin, Ranskan, Italian, Iso-Britannian toimialaluetteloissa.

Nämä online-toimialaluettelot ovat Community-portaalin muodossa. Käyttäjät voivat arvioida toimialaluettelossa olevien yritysten tuotteita ja palveluja. Luettelossa olevat yritykset voivat asettaa ilmaiseksi videoita, kuvia, selostuksia, uutuuksia, tuotteita ja yhteistyötarjouksia.

2. Kuinka voin antaa ilmaisen yritysmerkintäni?

Voitte käyttää linkkiä Rekisteröi yritys kotisivulla https://www.cylex.fi laatiaksenne yritysprofiilin.

3. Kuinka voin korjata toimialaluettelossanne olevan merkintäni? Tai kuinka voin antaa merkintäni korjattavaksi?

Merkinnän korjaamiseen sivullamme on kaksi mahdollisuutta. Jos teillä ei ole salasanaa, niin olkaa hyvä ja käyttäkää asiakkaankorjauslomaketta, jonka löydätte merkintänne yksityiskohtaisista tiedoista valitsemalla linkin Yritysprofiilin muuttaminen. Työntekijämme tarkastavat ja tekevät korjauspyynnöt.

Jos teillä on asiakasnumeronne ja salasananne, niin olkaa hyvä ja käyttäkää Sisäänpääsyssä. Kirjautumisen jälkeen voitte tehdä muutoksia yritystietoihinne, jotka otetaan heti tietokantaan. Tämän lisäksi voitte tietenkin lähettää muutostoivomuksia myös sähköpostitse osoitteeseen info@cylex.fi

4. Miksi merkinnät ovat niin erilaisia? Joskus s-postiosoitteella, yrityskuvauksella ja hakusanoilla ja joskus ilman?

CYLEX toimialaluettelossa on kaikilla elinkeinonharjoittajilla mahdollisuus presentoida sivunsa perusteellisesti ja ilmoittaa tietoja palvelujen tai tuotteiden laajuudesta, aukioloajoista ja logosta tai yrityskuvasta. Mitä yksityiskohtaisempi merkintä on (esim. lyhyt profiili ja yrityskuvaus) sitä paremmin ja runsaslukuisin ilmaantuu hakutuloksia CYLEX toimialaluettelossa ja muissa hakukoneissa kuten esim. Googlessa.

5. Onko teillä reittisuunnittelua, jota voin käyttää ilmaiseksi?

Kyllä, meillä on reittisuunnittelu, jota voi käyttää ilmaiseksi. Käyttäkää sitä varten linkkiä Sisäänpääsyssä yritysprofiilisivulla.

6. Kuinka voin muuttaa karttakuvassamme olevaa nuolta?

Sisäänpääsyssä voitte muuttaa sijaintianne kartalla. Vetäkää punainen markkerinuoli oikeaan paikkaan ja tallentakaa se.

7. Miksi nuoli osoittaa väärään paikkaan?

Ohjelma yhdistää osoitteen ja kartan toisiinsa automaattisesti. Siksi voi tapahtua, että samannimiset tai puuttuvat kadunnimet korvataan vastaavanlaisilla. Olemme pahoillamme näistä virheistä.

8. Kuinka tietoni löytyvät CYLEX toimialaluettelosta pyytämättäni?

Webhakemistomme tutkii jatkuvasti yritysmerkintöjä internetin julkisista tietolähteistä, jotka hakusysteemissämme tallennetaan tietyin kriteerein ja täten löydetään ja listataan hakutuloksina. Funktiona webhakemistomme ei eroa paljonkaan muista hakukoneista, kuten esim. Google, joka samoin kerää yritystietoja ja esittää heidän linkkisivujaan.

10. Miksi muutokseni ei ole korjattu/ei ole vielä onlinena?

Kun valitsette yritysmerkintänne yksityiskohtaisten tietojen kohdalta linkin Yritysprofiilin muuttaminen, on teillä mahdollisuus ilman salasanaa anoa yritysprofiilinne muutosta korjauslomakkeen avulla. Työntekijämme tarkastavat ensin muutokset ja vasta sitten muutokset korjaantuvat. Jos siis muutoksenne eivät vielä näy, ei korjausprosessia ole vielä päätetty.

12. Kuinka saan poistettua merkintäni toimialaluettelosta?

Jos haluatte, että merkintänne poistetaan toimialaluettelostamme, kun esim. yrityksenne on lopettanut toimintansa, niin olkaa hyvä ja informoikaa meitä sähköpostitse osoitteella info@cylex.fi. Yritysmerkintänne poistetaan täydellisesti tietokannastamme. Poistamisen voivat suorittaa vain CYLEXin työntekijät.

13. Kuinka merkintäni löytyy paremmin?

Antakaa uudelle yritysmerkinnälle lyhytprofiilin lisäksi tarpeeksi hakusanoja, jotka sopivat yrityksen tehtävänkuvaan. Mitä enemmän hakusanoja annatte, sitä paremmin yrityksenne löytyy toimialaluettelostamme ja myös muilta hakukoneilta kuten esim. Google tai Yahoo. Jos haluatte myöhemmin lisätä hakusanoja, niin käyttäkää siinä tapauksessa asiakkaan Sisäänpääsyssä tai asiakaskorjauslomaketta, jotka löydätte yksityiskohtaisen yritysmerkinnän kohdalta linkistä Yritysprofiilin muuttaminen.

14. Kuinka saan optimaaliset hakutulokset?

Antakaa mahdollisimman paljon hakutermejä kuten nimi, paikka, katu, postinumero jne. Jos ei löydy osumia, voitte laajentaa haun jättämällä pois yksittäisiä hakutermejä.

15. Kuinka saan merkintääni salasanan?

Jotta voisitte päivittää tietonne ja nähdäksenne heti muutoksenne, tarvitsette asiakasnumeron ja salasanan. Jos teillä ei ole salasanaa tai olette unohtaneet sen, niin pyytäkää sitä sähköpostitse osoitteella info@cylex.fi

16. Voinko merkitä yritykseni sivutoimistoja ilmaiseksi?

Jos yrityksenne on monilla eri paikkakunnilla, niin voitte ilmoittaa jokaisen sivutoimiston erikseen. Kaikki merkinnät ovat ilmaisia. Voitte lähettää tiedot meille myös exel-tiedostolla, niin teemme merkinnät puolestanne.

18. Eivätkö reittikartat ja reittisuunnittelut ole suojattu tekijänoikeudella? Onko riski saada varoitus, jos käyttää niitä?

Ei, reittioppaan omistaa Google. Olemme saaneet sieltä lisenssin työkalun ilmaisjakeluun.