Kinda Oy - Tuotteita - Someluentokoulutus ryhmille

Someluentokoulutus ryhmille

Someluentokoulutus
1400EUR
Hinta matkakuluineen alkaen 1400,00 € + alv kahden tunnin luennosta.
Sosiaalisen median keskustelevan ja innostavan luentokoulutuksen aikana osallistujat saavat tietoa seuraavista asioista: * henkilökohtaisen ja ammatillisen osaamisen näkyväksi tekeminen, * erilaisten sosiaalisen median palveluiden käyttö, mm. blogit, yhteisöpalvelut, wikit, dokumenttipalvelut, tiedon- ja ajanhallintapalvelut, kuvien, videoiden, linkkien, livestriimauksien ja muiden sisältöjen ja tuotosten jakopalvelut, keskustelu- ja chat-palvelut sekä yhteisö- ja ryhmätyöskentelyalustat sekä * esimerkkejä, miten sosiaalista mediaa on hyödynnetty eri organisaatioissa mm. viestintään, oppimiseen, yhteistyöhön, sisältömarkkinointiin, myyntiin, rekrytointiin, työnhakuun, luovuuteen, verkostoitumiseen ja työn sekä itsensä kehittämiseen ja valittujen sosiaalisen median palveluiden esittely. Luentokoulutuksen ote on aktivoiva, osallistava ja innostava. Koulutuksen aikana osallistujat voivat käydä muiden koulutuksen osallistujien kanssa avointa keskustelua, mitä ajatuksia päivän aiheet herättävät ja kuinka edetä koulutuksen jälkeen eteenpäin sekä saada vastauksia päivän aiheista nouseviin kysymyksiin. Osallistujat eivät välttämättä tarvitse tietokoneita/mobiililaitteita koulutuksen aikana.

Muita tuotteita