Finnsampo Oy - Tuotteita

Lujuuslaskenta ja rakenteiden optimointi kuormitetuille koneenosille ja teräsrakenteille


Koneenrakennuksen ja tuotantoautomaation sähkö- ja ohjaussuunnittelu


Koneiden ja laitteiden sekä tuotantolinjojen suunnittelu. Hienomekaniikan, robotiikan, mekatronisten laitteiden ja teräsrakenteiden suunnittelu


Projektipalvelumme tarjoaa teollisuuden tuotantolaitoksille tuotantolinjojen ja tuotantolaitteiden projektitoimituksia sekä modernisointeja