Mielen hyvinvointi - Ahola & Talonen - Tuotteita - Terapia

Terapia

Lyhytterapia
45EUR
45€/60min
Lyhytterapialla tarkoitetaan 1-20 kerran prosessia, jossa työskentelyn fokukseen otetaan asiakkaan toivoma teema tai tietty rajattu ongelma-alue. Lyhytterapia on tavoitteellista työskentelyä. Et tarvitse lähetettä, pääset nopeasti terapiaan ilman jonoa.

Muita tuotteita