Rakennussuunnittelu Aittakumpu Oy - Tuotteita

Seinän-rakennekuva

Puuelementtien suunnittelu, pien- ja suurelementit. Käytössä olevalla ohjelmalla saadaa elementtikuviin juuri kyseisessä hankkeessa tarvittava tieto


Perustukset

Rakennuksen perustussuunnitelmat. Perustussuunnitelmiin kuuluu: • anturoiden mitoitus ja suunnittelu • routasuojaussuunnitelmat • radonsuojaussuunnitelmat ja • rakennuspohjan kuivatussuunnitelmat


Hirsirakennus

Hirsirakennusten rakennesuunnittelu. Hirsirakentaminen poikkeaa muusta rakentamisesta mm. hirren painumisen suhteen. Tämä huomioidaan mm. rakenteiden ja ilmansulkukerrosten liittymissä


CLT-Runko

CLT - rakennusten suunnittelu Hoidamme rakennuksen suunnittelun ja teemme tuotantoa varten CLT-elementeistä kuvat. Suunnittelu tehdään 3D-mallintamalla


Rakennuspaikka

Rakennushankkeessa täytyy olla pääsuunnittelija. Pääsuunnittelija huolehtii suunnittelun kokonaisuudesta


  • 1(current)
  • 2