Kinda Oy - Tuotteita - Yhteisömanageri

Yhteisömanageri

Yhteisömanageri
Kysy tarjousta.
Tarvitaan innostamista, avoimuutta ja uusien toimintatapojen omaksumista sekä kannustamista, jotta uusi yhteisö voi kukoistaa. Yhteisömanageri perustaa verkkotyötilat verkostoitumiselle ja yhteistyölle sekä jakaa tietoa uudesta yhteisöstä sosiaalisessa mediassa. Sen jälkeen hän neuvoo, kouluttaa ja valmentaa yhteisön jäseniä käyttämään yhteisöä yhteisten pelisääntöjen mukaan. Yhteisö voi muodostua organisaation sisälle tai organisaation ulkopuolelle. Se voi toimia esim. sisäiseen tai ulkoiseen viestintään tarkoitetussa Facebook-ryhmässä, Facebook-sivulla tai Yammer-ryhmässä. Yhteisömanageri ohjaa, osallistaa ja aktivoi yhteisön jäseniä tulemaan mukaan keskusteluihin nostamalla esiin yhteisöä kiinnostavia aiheita.

Muita tuotteita