Rakennussuunnittelu Aittakumpu Oy - Tuotteita - 🏠 Hirsirakennusten suunnittelu

🏠 Hirsirakennusten suunnittelu

Hirsirakennus
Hirsirakennusten rakennesuunnittelu. Hirsirakentaminen poikkeaa muusta rakentamisesta mm. hirren painumisen suhteen. Tämä huomioidaan mm. rakenteiden ja ilmansulkukerrosten liittymissä.

Muita tuotteita