Rakennussuunnittelu Aittakumpu Oy - Tuotteita - 🏛 Perustussuunnittelu ja perustussuunnittelija

🏛 Perustussuunnittelu ja perustussuunnittelija

Perustukset
Rakennuksen perustussuunnitelmat. Perustussuunnitelmiin kuuluu: • anturoiden mitoitus ja suunnittelu • routasuojaussuunnitelmat • radonsuojaussuunnitelmat ja • rakennuspohjan kuivatussuunnitelmat.

Muita tuotteita