Suodatinmestarit Oy - Tuotteet, tarjoukset, uutuudet

Articles

Suodatinmestarit Oy

1.8.2017

 

 

Omatoimisuus lisää suodattimien ostajia

1) Yrityksen nimi: Suodatinmestarit Oy

2) Yrittäjä:
– Olen Petri Leisio, 44-vuotias tradenomi ja verkkokauppias. Pe- rustin yritykseni 8 vuotta sitten, ja olen siitä lähtien perehtynyt yrittä- jyyden, verkkokaupan ja markki- noinnin saloihin. Lähdin yrittäjäk- si, koska halusin työllistää itseni ja asiakaspalvelutyö kiinnosti minua.

3) Tuotteet/palvelut:

– Myymme ilmanvaihdon suo- dattimia koteihin, mökeille, talo- yhtiöille ja liiketiloihin. Toimitam- me pussisuodattimia kiinteistöjen ja toimitilojen suuriin ilmanvaihto- laitteisiin. Myös teollisuuden suo- dattimet sisältyvät valikoimaan.

– Maalaamoille tarjoamme vä- riloukkuja ja erikoissuodattimia. Pystymme räätälöimään erityis- kokoja moniin suodatintyyppei- hin.

– Toimimme maanlaajuisesti. Verkkokaupan lisäksi meillä on varastomyymälä ja yritysmyyn- ti. Teemme kartoituskäyntejä, ja suunnittelemme ilmansuoda- tusratkaisut yhdessä asiakkaiden kanssa.

4) Asiakaskunta:

– Asiakkaitamme ovat julkinen sektori ja teollisuus, kiinteistö- ja taloyhtiöt sekä kotitaloudet. Yrityk-

sellä on yli 20 000 asiakasta.
– Asiakaskuntamme on laaja, koska lähes kaikissa rakennuksis- sa on nykyisin käytössä koneelli-

nen ilmanvaihto.

5) Kilpailuvaltti:

– Tarjoamme tyytyväisyystakuun. Jos asiakas ei ole tyytyväinen tuot- teeseen, hän voi palauttaa sen. Jos asiakas tilaa vääräntyyppisen tuot- teen, vaihdamme sen ilman lisä- kuluja.

– Painotamme hyvää palvelua ja nopeita toimituksia. Tunnem- me hyvin tuotteemme ja niiden käyttökohteet.

– Suurin osa suodattimista val- mistetaan Suomessa. Tuomme it- se maahan joitakin suodatinmal- leja. Näin pidämme suodattimien hinnat edullisina.

– Verkkokauppamme on avoin- na joka päivä vuorokauden ympä- ri.

6) Henkilöstön määrä:

– Työskentelen itse aamu- ja ilta- vuorossa, ja käytän säännöllisesti aputyövoimaa. Palkkaan yhden tai useampia työntekijöitä lähiaikoina.

7) Tulevaisuuden tavoite:

– Haluan kasvattaa liikevaihtoa, joka on tänä vuonna noin 400 000 euroa. Palkkaan ensi vuonna vä- hintään yhden työntekijän, jotta kasvu olisi mahdollista.

Yrityskymppi

Tursolan peltomaisemiin. Talo on Johanssonien unelmien täyttymys.

8) Miksi yritys sijaitsee Kangasalla:

– Asun Kangasalla. Keväällä siir- sin myös yritykseni Pyynikiltä Kal- lion teollisuusalueelle. Sijainti on nyt logistisesti todella hyvä. Sain myös lisää tehokasta työaikaa, kos- ka työmatkani lyheni.

9) Ajankohtaista juuri nyt:

– Teen uusasiakashankintaa, jos- sa keskityn yritysmyyntiin ja ta- loyhtiöihin. Olemme saaneet lisää asiakkaita erityisesti pääkaupun- kiseudulta.

– Asiakkaita tuo se yleistyvä havainto, että suodattimien vaih- to on omatoimisestikin helppoa. Taloyhtiöiden ei tarvitse teettää vaihtotyötä huoltoliikkeillä.

– Ilmansuodatusteollisuuden uusi ISO 16890 -standardi on jo voimassa, ja siirtymäaika nykyi- sestä standardista päättyy vuoden kuluttua. Uusi standardi muuttaa luokituksia yleisilmanvaihdossa käytettäville suodattimille.

Standardi parantaa sisäilman laatua eri käyttökohteissa. Sa- malla se ohjaa energiaa säästäviin suodatusratkaisuihin.

10) Verkkosivujen osoite: www.suodatinmestarit. , Facebookissa suodatinmestarit