Insinööritoimisto K. Parila Oy - Tuotteet, tarjoukset, uutuudet

Articles

FINAS akkreditointi

3.8.2017

Mitä tarkoittaa FINAS akkreditointi?

FINAS-akkreditointipalvelu on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) alaisuudessa toimiva yksikkö, joka tarjoaa pätevyyden toteamispalvelua Suomessa. Toiminnasta on säädetty lailla ja FINAS on nimetty Suomessa eurooppalaisen lainsäädännön mukaiseksi kansalliseksi akkreditointielimeksi.

Akkreditointi tarkoittaa pätevyyden toteamista. Se on kansainvälisiin kriteereihin perustuva menettelytapa, jonka avulla toimijan pätevyys ja sen antamien todistusten uskottavuus voidaan luotettavasti todeta.

Miksi valita FINAS akkreditoitu laboratorio?

Rakennusmateriaalin asbestipitoisuutta määritettäessä virheellinen negatiivinen tulos altistaa remonttia tekevän ihmisen ja muiden ihmisten terveyden vaaraan. Jos laboratorio antaa virheellisesti positiivisen tuloksen, kasvattaa tämä huomattavasti purkukustannuksia. Tuloksien oikeellisuuden varmistamiseksi asiakkaan tulisi osata vaatia asbestikartoitusta tekevältä yritykseltä, että kaikki asbestinäytteet tutkitaan FINAS akkreditoinnin omaavassa laboratoriossa. Vain näin asiakas voi olla varma siitä, että näytteet analysoidaan asianosaavan ja kokeneen henkilöstön toimesta.

Mitä yritykseni tarjoaa?

Yritykseni käyttää vain FINAS akkreditoitua asbesti- ja haitta-ainelaboratoriota. Yrityksellä on myös voimassa oleva sopimushinnasto tämän laboratorion kanssa, jonka ansiosta asiakkaalla on mahdollisuus säästää huomattavia summia laboratoriokuluissa laadusta tinkimättä. Yleiseen hintatasoon nähden näytteiden hinnat ovat hyvin asiakasystävälliset.